Problematyka – brak lub opóźnione płatności

Cyfra + klienci cyfry plus nie otrzymują faktur drogą tradycyjną (mail, poczta); wyświetlają się one na ekranie telewizora, co jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowisku rozwiązaniem. Potrafi być jednak ono problematyczne: klient przyzwyczajony do tradycyjnego sposobu informowania o płatnościach, może zwyczajnie o nich zapominać. Kończy się to zazwyczaj niepotrzebnym stresem związanym z otrzymaniem pisma z informacją o odcięciu sygnału w przypadku braku wpłaty. Sytuacja taka powoduje niezadowolenie klientów i rezygnowanie z usług.

Rozwiązanie – wiadomość z przypomnieniem

  • wysyłamy klientowi wiadomość SMS (bądź w przypadku telefonów stacjonarnych wiadomość głosową) z informacją o tym, że upłynął termin płatności
  • w tej samej wiadomości wysyłamy zaległą kwotę oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty
  • bezpośrednia forma komunikacji z klientem, jaką jest wiadomość SMS, od razu mobilizuje go do działania, czyli opłacenia zaległego rachunku
  • nadawcą wiadomości zawsze jest Cyfra +, co wzbudza w kliencie zaufanie i buduje wiarygodność firmy.

Rezultat – Optymalizacja kosztów

  • tańsza obsługa klienta
  • obniżenie liczby postępowań windykacyjnych, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy
  • większa liczba terminowych płatności za usługi
  • ocieplenie wizerunku w oczach klienta (przypomnienie sms, zamiast pisma od windykatora).
  • szybszy spływ gotówki z abonamentowych umów